Home Niemiecki Angielski Polski
O Centrum Medycznym Pod Or�em
Poradnie
Dermatologia
Gastrologia
Ciekawostki
Lokalizacja
Poradnik pacjenta

Projekt unijny
"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Poprawa dostępności specjalistycznych świadczeń medycznych i jakości leczenia mieszkańców Podbeskidzia poprzez zakup urządzeń medycznych dla Centrum Medycznego "Pod Orłem" w Bielsku - Białej

Wartość projektu: 1 787 792,15 zł

Wartość dofinansowania: 1 009 830,42 zł


Przedmiotem projektu był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i dostosowanie do jego potrzeb pomieszczeń, w których świadczone są usługi medyczne.

Celem kompleksowej inwestycji w wyposażenie medyczne jest poprawa dostępności specjalistycznych świadczeń medycznych świadczonych w ramach publicznej opieki zdrowotnej - w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wzrost jakości leczenia mieszkańców Podbeskidzia (powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego).


W ramach poradni gastrologicznej zakupiono następujący sprzęt medyczny:

 • Videogastroskopy GIF - H180,
 • Videogastroskop GIF - Q180,
 • Videokolonoskopy CF - H180AL,
 • Videokolonoskop CF - Q180AL,
 • Procesory video CV - 180,
 • Źródła światła CLV - 180,
 • Monitory LCD OEV - 191H,
 • Wózki endoskopowe WM - NP1,
 • Pompy kolonoskopowae OFP,
 • Ssak endoskopowy KV - 5,
 • Dwustanowiskowa myjnia automatyczna ETD - 3,
 • Zestaw do archiwizacji badań Endobase III,
 • Wielozadaniowy aparat USG.

W ramach poradni dermatologicznej zakupiono następujący sprzęt medyczny:

 • Wielofunkcyjna platforma do zabiegów dermatologicznych Sciton profila Joule,
 • Modułowy kompaktowy system do naświetlania stóp i dłoni CP - 4,
 • System terapeutyczny do terapii fotodynamicznej i leczenia brodawek Photo Dyn 505 PP z filtrem pomarańczowym OG 590.

W ramach projektu przeprowadzono również prace modernizacyjne, wynikające z potrzeby dostosowania funkcjonujących pomieszczeń do wymagań nowej aparatury medycznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl