Home Niemiecki Angielski Polski
O Centrum Medycznym Pod Or�em
Poradnie
Dermatologia
Gastrologia
Ciekawostki
Lokalizacja
Poradnik pacjenta

Centrum Medyczne "Pod Orłem" rozpoczęło działalność 01.01.2000 r kontraktem ze Śląska Kasą Chorych. Ideą powstania Centrum jest świadczenie dla jak najszerszego grona pacjentów specjalistycznych usług medycznych na najwyższym poziomie lekarskim i sprzętowym. Powstały dwie poradnie - dermatologiczna i gastrologiczna oraz pracownia endoskopowa a od 2005 roku szpital krótkoterminowej opieki medycznej.

W tych dwóch specjalizacjach praktycznie całość diagnostyki leczenia możliwa jest ambulatoryjnie. Są to obecnie jedne z największych poradni na terenie woj. śląskiego.

Centrum założyli dr n. med. Bolesław Matyszczyk - specjalista ch. wewnętrznych i gastroenterologii, wieloletni nauczyciel akademicki i adiunkt kliniki w Zabrzu, ordynator oddziału wewnętrznego o profilu gastrologicznym w Bielsku-B. oraz jego żona Ligia Matyszczyk - specjalista dermatologii.
Poradnie posiadają aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, co jest potwierdzeniem spełnienia wszystkich wymogów fachowych i sprzętowych.


Ciekawostki


Tu znajdziesz normy badań laboratoryjnych.