Home Niemiecki Angielski Polski
O Centrum Medycznym Pod Or�em
Poradnie
Dermatologia
Gastrologia
Ciekawostki
Lokalizacja
Poradnik pacjenta

Wyniki badań morfologicznych:
WBC 3,50 10,00 103 / mm3
RBC 3,80 5,80 103 / mm3
HGB 11,00 16,50 g / dl
HCT 35,00 50,00 %
MCV 80,00 97,00 µm3
MCH 26,50 33,50 pg
MCHC 31,50 35,00 g / dl
PLT 150,00 390,00 103 / mm3
MPV 6,50 11,00 µm3
RDW 10,00 15,00 %
%LYM 17,00 48,00 %
%MON 4,00 10,00 %
%GRA 43,00 76,00 %
#LYM 1,2 3,20 103 / mm3
#MON 0,30 0,80 103 / mm3
#GRA 1,2 6,80 103 / mm3


Czas kaolinowo-kefalinowy

 • norma: 28,0 - 42,0 s

AspAT
Wynik w surowicy:

 • norma poniżej 40,0 IU/l

ALAT
Wynik w surowicy:

 • norma poniżej 40,0 IU/l

Bilirubina całkowita
Wynik w surowicy:

 • norma 0,20 - 1,20 mg/dl

Cholesterol
Wynik w surowicy: 

 • pożądane poniżej 200,0 mg/dl
 • graniczne 200,0  -  250 mg/dl
 • nieprawidłowe powyżej 250 mg/dl

Diastaza w surowicy
Wynik w surowicy:  

 • norma poniżej 90 IU/l

Fosfataza alkaliczna - AP
Wynik w surowicy:
normy:

 • dzieci 3-15 lat 108,0 - 360,0 U/l
 •  kobiety: poniżej 104,0 U/l
 • mężczyźni: poniżej 117,0 U/l

GGTP
Wynik w surowicy:
normy:

 • kobiety: 3,0 - 32,0 U/l
 • mężczyźni: 10,0 - 50,0 U/l

Glukoza
Wynik w surowicy:

 •  norma 65,0-115,0 mg/dl

HDL cholesterol 

 • pożądane: powyżej 55,0 mg/dl

Wynik w surowicy: 

 • graniczne: 35,0 - 55,0 mg/dl
 • nieprawidłowe:  poniżej 35,0 mg/dl

Kreatyna
norma:

 • kobiety: 0,60 - 1,10 mg/dl
 • mężczyźni: 0,70 - 1,20 mg/dl

LDL cholesterol
Wynik w surowicy:

 • norma: poniżej 140,0 mg/dl

Potas
Wynik w surowicy:

 • norma: 3,40 - 3,50 mEq/l

Sód
Wynik w surowicy:

 • norma: 133,0 - 145 mEq/l

Trójglicerydy
Wynik w surowicy:

 • norma: poniżej 2,00 mmol/l

Wapń
Wynik w surowicy:

 • norma: 8,5 - 10,5 ,g/dl

Żelazo
Wynik w surowicy:
norma:

 • kobiety: 49,0 - 151,0 µg/dl
 • mężczyźni: 53,0 - 167,0 µg/dl

CRP
Wynik w surowicy:
norma:

 • poniżej 6,0 mg/l

TSH
Wynik w surowicy:

 • norma: 0,47 - 5,01 mU/l

PSA - antygen
gr. krokowego
Wynik w surowicy: norma:
normy dla mężczyzn: 

 • 20-40 lat poniżej: 1,50 mg/ml
 • 41-50 lub powyżej: 1,70 ,g/ml
 • 51-60 lat poniżej: 3,50 mg/ml
 • 61-70 lat poniżej: 4,80 mg/ml
Czy wiesz jak wygląda wrzód? Kliknij, aby zobaczyć powiększenie