Home Niemiecki Angielski Polski
O Centrum Medycznym Pod Or�em
Poradnie
Dermatologia
Gastrologia
Ciekawostki
Lokalizacja
Poradnik pacjenta

Zamówienia publiczne
Dostawa zestawu endoskopowego (videogastroskop, videokolonoskop)

Poniżej do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Format PDF

Rozstrzygnięcie przetargu.
Przetarg wygrała firma OLYMPUS.


Dostawa aparatu USG

Poniżej do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Format PDF


Poniżej zamieszczam odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów.
Format PDF

Ponadto zamawiający informuje, iż w związku z dużą ilością pytań termin złożenia ofert zostaje przesunięty na 18.02.2009r. Godziny składania ofert, i ich otwarcia pozostają bez zmian.

Rozstrzygnięcie przetargu.
Przetarg wygrała firma ADO-MED Sp. z o.o.
Format PDF
2009-09-25 Dostawa zestawu endoskopowego (videogastroskop, videokolonoskop)

Poniżej do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Format WORD
Format PDF


2009-09-29 Dostawa zestawu endoskopowego (videogastroskop, videokolonoskop)

W powyższej specyfikacji został znaleziony błąd, poniżej zamieszczamy poprawioną wersje.
(W załączniku nr. 3 'cz. I. L.p. 7 "Dwustanowiskowa myjka endoskopowa" zamiast "Ssak endoskopowy"')
Format WORD
Format PDF

2009-10-12 Rozstrzygnięcie przetargu.
Przetarg wygrała firma OLYMPUS.2009-10-22 Dostawa wielofunkcyjnej platformy do zabiegów dermatologicznych

Poniżej do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Format WORD
Format PDF

Zamawiający informuje, iż w związku z dużą ilością pytań termin złożenia ofert zostaje przesunięty na 17.11.2009r. Godziny składania ofert, i ich otwarcia pozostają bez zmian.

2009-11-13 Poniżej zamieszczam odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów.
Format WORD
Format PDF

2009-11-24 Rozstrzygnięcie przetargu.
Przetarg wygrała firma COHERENT POLSKA.
Format WORD
Format PDF