Home Niemiecki Angielski Polski
O Centrum Medycznym Pod Or�em
Poradnie
Dermatologia
Gastrologia
Ciekawostki
Lokalizacja
Poradnik pacjenta

Centrum Medyczne "Pod Orłem"
Centrum Medyczne "Pod Orłem" rozpoczęło działalność 01.01.2000 r kontraktem ze Śląska Kasą Chorych. Ideą powstania Centrum jest świadczenie dla jak najszerszego grona pacjentów specjalistycznych usług medycznych na najwyższym poziomie lekarskim i sprzętowym. Powstały dwie poradnie - dermatologiczna i gastrologiczna oraz pracownia endoskopowa a od 2005 roku szpital krótkoterminowej opieki medycznej.

W tych dwóch specjalizacjach praktycznie całość diagnostyki leczenia możliwa jest ambulatoryjnie. Są to obecnie jedne z największych poradni na terenie woj. śląskiego.

Centrum założyli dr n. med. Bolesław Matyszczyk - specjalista ch. wewnętrznych i gastroenterologii, wieloletni nauczyciel akademicki i adiunkt kliniki w Zabrzu, ordynator oddziału wewnętrznego o profilu gastrologicznym w Bielsku-B. oraz jego żona Ligia Matyszczyk - specjalista dermatologii.

Pierwotnie Centrum mieściło się przy ul. 11 listopada 60, a od czerwca 2003 zostało przeniesione do nowo wybudowanego budynku przy ul. Boh. Warszawy 26 w Bielsku-Białej (w bezpośrednim sąsiedztwie Ratusza).

Poradnie posiadają aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, co jest potwierdzeniem spełnienia wszystkich wymogów fachowych i sprzętowych.

Poradnie czynne są codziennie od 8 do 18.

Poradnia Dermatologiczna od 1 stycznia 2015 przyjmuje wszystkich pacjentów na podstawie skierowania po wcześniejszej rejestracji osobistej we wtorek i w piątek w godzinach od 9 do 17.

Poradnia Gastrologiczna przyjmuje pacjentów po wcześniejszej rejestracji osobistej ze skierowaniem we wtorek i w czwartek od 8 do 13.

Fachowość i poziom świadczonych usług zaowocowały udziałem w badaniach naukowych i klinicznych, także międzynarodowych, oraz publikacjami w czasopismach polskich i zagranicznych.

Prowadzone są też warsztaty szkoleniowe i wykłady dla lekarzy nie tylko woj. Śląskiego.